Ερωτηματολόγιο

Τάξη : Α΄ λυκείου Β΄ λυκείου Γ΄ λυκείου
Φύλο: Αγόρι Κορίτσι

1) Πού πιστεύετε ότι συνέβαλε περισσότερο η Βιομηχανική Επανάσταση (διαλέξτε μέχρι 3 απαντήσεις);
   Τεχνολογική ανάπτυξη
   Οικονομική ανάπτυξη
   Άνοδος πολιτισμικού επιπέδου
   Εξέλιξη επιστημών
   Ποιότητα διαβίωσης
   Υποβάθμιση περιβάλλοντος

2) Ποιο είδος μηχανών πιστεύετε ότι είναι λιγότερο ρυπογόνο για το περιβάλλον;
    Ατμοκίνητες (με καύση κάρβουνου),
    Πετρελαιοκίνητες,
    Βενζινοκίνητες,
    Ηλεκτροκίνητες.

3) Ποιο από τα παρακάτω είδη μηχανών χρησιμοποιείται περισσότερο στην καθημερινότητά μας;
    Θερμικές (π. χ αυτοκίνητο)
    Υδραυλικές,
    Ηλεκτρικές,
    Εργαλειομηχανές.

4) Η ραγδαία εξέλιξη των εργαλειομηχανών είχε ως αποτέλεσμα την προσφορά στην αγορά τεχνολογικών προϊόντων με όλο και χαμηλότερες τιμές (τρυπάνια, φρέζες, τόρνοι, ξυλοκοπτικές, μηχανές τυποποίησης);

       Ναι     Όχι    Δεν ξέρω