Αξιολόγηση

Οργάνωση

 1. Οργάνωση και πραγματοποίηση επίσκεψης στο Ίδρυμα Ευγενίδου
 2. Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Ημερομηνία Τρίτη, 24 Απριλίου 2012
  Αναχώρηση 08:30
  Άφιξη 09:30
  Ξενάγηση-Αναψυχή-shopping 10:00-12:30
  Επιστροφή 13:30

 3. Οργάνωση και πραγματοποίηση επίσκεψης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 4. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  Ημερομηνία Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012
  Αναχώρηση 08:30
  Άφιξη 09:00
  Ξενάγηση-Εργαστήρια 11:30
  Επιστροφή 12:00

Προγραμματισμός


 1. Έκθεση φωτογραφίας - κολάζ με θέμα "Οι μηχανές στη ζωή μας"
  στο χώρο του αμφιθέατρου κατά την παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών

Δραστηριότητες

 1. Διενέργεια ερωτηματολογίων για διερεύνηση απόψεων και στάσεων
 2. Διενέργεια συνέντευξης με ειδικευμένο επιστήμονα (μηχανολόγο)

Καινοτομίες

 1. Στήσιμο ιστότοπου με προσωπικές σελίδες μαθητών
  με σκοπό την συνεργατική σύνθεση των ατομικών εργασιών,
  ομαδικές σελίδες για την σύνθεση της εργασίας κάθε ομάδας
  και σελίδες Αρχείου με τις πηγές και τα πολυμέσα που βρέθηκαν
  και χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες
 2. Ανάθεση εργασιών στις ομάδες
  και οι οποίες σκοπό έχουν την επιτυχή διαμόρφωση των σελίδων του ιστότοπου
  αλλά και την σωστή παρουσία των ατομικών σελίδων των μαθητών
 3. Ανταλλαγή απόψεων στο forum του ιστότοπου
  μεταξύ των μελών κάθε ομάδας αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ομάδων
  και οι οποίες σχετίζονται με τις εργασίες που ανατίθενται στις ομάδες
  και τον προγραμματισμό των εργασιών κάθε ομάδας
  αλλά και άσκηση εποικοδομητικής κριτικής
 4. Καθιέρωση ενός αποδεκτού τρόπου βαθμολόγησης της εργατικότητας,
  της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας, της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης
  αλλά και της πειθαρχίας σε κανόνες διαδικτυακής ευγένειας και ευπρέπειας

Πλεονεκτήματα

 1. Άμεση επαφή και εποπτεία στις ομάδες και τους μαθητές
 2. Ταχύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός
 3. Μεγαλύτερος βαθμός συνεργατικότητας
 4. Μείωση φαινομένων εφησυχασμού και ενδυνάμωση υπευθυνότητας έναντι της ομάδας
 5. Καλύτερος προγραμματισμός των δραστηριοτήτων
 6. Μείωση κατανάλωσης χαρτιού και εκτυπώσεων που αφορούν προσχέδια,
  πρόχειρες εργασίες, διορθώσεις, επανελέγχους, επικαλύψεις κ.λπ.

Μειονεκτήματα

 1. Παντελής έλλειψη Σχολικής Βιβλιοθήκης.
  Περιορίζεται σε μερικές δεκάδες τίτλους,
  κυρίως βοηθημάτων και δευτερευόντως
  λίγων λογοτεχνικών βιβλίων προερχόμενων
  από ευγενικές προσφορές
  νυν ή πρώην εκπαιδευτικών της μονάδας
 2. Περιορισμένη εμβέλεια & χαμηλή ισχύς
  ασύρματου Σχολικού Δικτύου καθώς και
  η μικρή χωρητικότητα αίθουσας πληροφορικής
  με ενσύρματο Δίκτυο
  αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες 3-4 τμημάτων
  αποκλειστικά και μόνο σε μία Τάξη.
 3. Περιορισμένο χρονικό περιθώριο
 4. Λόγω μικρής παράτασης Α΄ Τετραμήνου,
  η διάρκεια του Project στο Β΄ Τετράμηνο
  περιορίστηκε στις 14 εβδομάδες (έναντι 19 στο Α΄),
  διάστημα ελάχιστο για την σωστή ολοκλήρωση
  ενός προγράμματος με κάποιες ελάχιστες αξιώσεις.
 5. Ο "παρεΐστικος" χωρισμός σε ομάδες
  οδήγησε σε ομάδα με έναν μόνο (1) υπολογιστή
  που περιόρισε τις δυνατότητες της ομάδας
  αλλά και "φόρτωσε" με αυξημένες υποχρεώσεις την "τυχερή"
 6. Οι αυξημένες υποχρεώσεις της συνυπεύθυνης συναδέλφου σε άλλο σχολείο
 7. και σε πολλά διαφορετικά project,
  για καθαρά τεχνικούς-υπηρεσιακούς λόγους,
  δεν βοήθησαν στο να επιτευχθεί ο καλύτερος κατά το δυνατόν συντονισμός,
  χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν σοβαρές δυσλειτουργίες
  ή να προκύψουν ανυπέρβλητα εμπόδια
 8. Διαφαινόμενη τάση κυρίως των αγοριών για "ήσσονα" προσπάθεια,
  "μικρότερη άνεση" στη χρήση του PC και προγραμμάτων του από πολλά κορίτσια
 9. Αρκετά προβλήματα στη διάρθρωση μιάς Έκθεσης-Εργασίας,
  δομικά λάθη (παράγραφοι, επικεφαλίδες, διαστήματα),
  πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη (κακή στίξη),
  σημαντικές αδυναμίες στην διατύπωση κριτικής στάσης
 10. Σημάδια "έλλειψης εκπαίδευσης" σε ομαδική-συνεργατική εργασία,
  εκδήλωση "έμφυτου" ατομικισμού και δυσκολίες ενστερνισμού οδηγιών
 11. Σαφής "συνήθεια" της εύκολης λύσης "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ"
 12. Δυσκολία στον προγραμματισμό εργασιών, στην τήρηση χρονοδιαγράμματος
  και σύνδρομο "τελευταίας στιγμής"

Αποτελέσματα εργασιών που ανατέθηκαν

(μαθητές:22, PC:19, η=86,4%)

Α/ΑΤίτλος Θέματος Ανάθεση
(ομάδες)
(μαθητές)
%Ψήφοι%Σχόλια%Συνέπεια
%
Συμμετοχή
%
Διάρκεια
(μέρες)
Μέση
Υστέρηση
%
1Γνωριμία4
22
100313,6836,42022,72017 μέρες+85
2Δομή ομάδων4
22
10016 72,7418,26086,42112 μέρες+57
3Νέες μηχανές -
Ρύπανση
1
6
27,314,5418,23583169 μέρες+56
4Ιστορία -
Πολιτισμός
1
6
27,329,1940,15083166 μέρες+37,5
5Βιομηχανική
Επανάσταση -
Εφευρέτες
1
5
22,729,1313,614201614 μέρες+87,5
6Εφευρέσεις -
εφευρέτες
1
5
22,7313,61254,552881611 μέρες+68,8
7Κατάρτιση
Ερωτηματολογίου
2
11
50 0 0 934236081,873 μέρες+42,9
8Προσθήκη
εικόνων
4
22
100313,6002354,5216+72+52+57
= 9 μέρες
+42,9
9Επεξεργασία
Ερωτηματολογίου
2
11
50418,2002555266 μέρες+23,1
10Συμπλήρωση
εφευρέσεων
με εικόνες
4
10
45,5627,30013102314 μέρες+60,9
11Σύνθεση
παρουσιάσεων
ομάδων
4
22
100418,229,13575308 μέρες+26,7
12Ατομική και
ομαδική εργασία
μαθητών
4
22
100313,6003075 198 μέρες+42,1
13Έκθεση
φωτογραφίας -
κολάζ - κατασκευή
4
22
1001045,5 1 4,54068,2175 μέρες+29,4

Συμπεράσματα

 1. Η συνήθειες αιώνων δύσκολα αποβάλλονται,
  χρειάζεται όμως μεγαλύτερη προσπάθεια για καλύτερο συντονισμό
  τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων καθηγητών
  όσο και μεταξύ των μαθητών στις ομάδες
 2. Είναι άμεση η ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του νέου θεσμού
  από κάθε άποψη και σε κάθε επίπεδο
billpits